Sigorta Eğitim Dinlenme ve
Sosyal Tesisler Derneği

Öneri | İstek İletişim

Ara
  
 
  
 

Derneğimizle, S.S. Florya Park Evleri Konut Yapı Kooperatifi arasında, daire satınalma ilişkisine ait bilgi notu haberi...


DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

 

Birçok yöneticisi geçmişte Dernek yöneticisi de olan, Ankara merkeze yaklaşık 50 km. mesafede, Organize Sanayi Bölgesine komşu Malıköy Mevkiinde, 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre tahsis edilmiş Gecekondu Önleme Bölgesinde, S.S. Florya Park Evleri Konut Yapı Kooperatifinin bir bloku (40 daire), 2013 yılındaki Dernek Yönetimi tarafından (temelden) satın alındığı malûmunuzdur.

Son günlerde şahsımı telefonla arayan veya Dernek merkezine müracaat eden bazı Kooperatif üyeleri sözlü beyanlarında özetle; “S.S. Florya Park Evleri Konut Yapı Kooperatifinin Genel Kurulunda veya görüşmelerinde; Derneğimizin Kooperatife büyük miktarlarda borcu olduğunun beyan edildiğini” ileterek, Dernek-Kooperatif ilişkileri hakkında bilgi almak istemişlerdir.

Öncelikle bilinmelidir ki, geçmiş dönemde gerçekleştirilen, daire satınalma dışında Derneğimizle adı geçen Kooperatif arasında hiçbir bağ bulunmamaktadır.
Derneğimizle, S.S. Florya Park Evleri Konut Yapı Kooperatifi arasında, daire satınalma ilişkisi özet olarak aşağıdadır:
Konuyla ilgili belgeler de ekte sunulmuştur.

BİLGİ NOTU

Derneğimizle Kooperatif arasında 40 Daire Satınalınmasıyla ilgili sözleşmenin 4,5,6 ve 9.maddeleri özet olarak aşağıdadır. (Ek:1)

1) 4.Madde: Yer Teslimi ve İşe Başlama:15 Eylül 2013’dir.
    5.Madde: İşin Süresi:15 Eylül 2013 başlama, teslim 15 Eylül 2015’dir. (730 gün). Doğal Afetler haricinde, sözleşme tarihinin bitiminden sonra en fazla 15 gün ilave süre verilebilecektir.
    6.Madde: Yüklenici işi 5.maddede yazılı süre sonunda bitirmek zorundadır. Bitirmediği takdirde gecikilen her gün için 500,00  (beşyüz Türk Lirası) gecikme tazminatı ödeyecektir.
    9.Madde; Taahhüt konusu iş KDV hariç 3.600.000, TL. ve her türlü resmi giderlerin 1/5’i dir.
    Ödeme 300.000,-TL peşin olmak üzere, 15 Eylül 2013 tarihinden başlayarak her ayın 15.günü 100.000,00 TL. taksitli olarak 24 ay boyunca ödemek koşuluyla, inşaat tesliminde de geri kalan 900.000,00 TL. ödenecektir.
    Dernek, sözleşme hükümlerine göre, peşin ve taksitlerde hiçbir aksamaya meydan vermeden 300.000 peşin + 100.000 x 24 taksit = 2.400.000 olmak üzere, 15.08.2015 tarihine kadar 2.700.000 TL.ödeme yapmıştır.
    15.09.2015 tarihinde 40 daireyi teslim etmek zorunda olan Kooperatif, daireleri teslim edememiştir. Zamanında teslim etmiş olsaydı, bakiye 900.000 TL.daha ödenecekti.
2)  Kooperatif Dernek tarafından satınalınan dairelerin teslim edilemediğini 3.10.2016 tarihli yazısı ile Derneğe bildirmiştir. (Ek: 2)
3) Kooperatif inşaatına Yapı Kullanım Belgesi verilmediği Sincan Belediyesinin, 18.10.2017 tarihli yazısı ile sabittir. (Ek: 3)

Zamanında teslim edilmediği için satınalma sözleşmesinin 6.maddesi (Gecikme tazminatı) devreye girmiştir.

4) Dernek Yönetim Kurulu, sözleşmenin 5.maddesine göre, mücbir sebep dışında süreyi uzatmaması gerekirken, “yağmur yağması, alt yapının olmaması ve iki defa trafo patlaması” şeklinde ileri sürülen ve hiçbir belgeye dayanmayan hususları kabul ederek, 16.09.2015 tarihli kararı ile süreyi iki ay uzatmış ve bu süre içerisinde de Kooperatife 200.000,00 TL. ödeme yapmıştır.

    Bunların dışında; Kooperatife;
    İlerleyen dönemlerde, Kooperatifin talepleri doğrultusunda;
    Taksit; 100.000,00 
    Resmi Gider (1/5’i); 100.000,00
    KDV; 36.000,00
    Diğer (Asansör mahalli için) 35,400,00 TL.
    Olmak üzere 271.400,00 TL. daha ödeme yapılmıştır.

    Topladığımızda, sözleşme  süresinin uzatılması ve diğer ödemelerle birlikte 15.09.2015 tarihinden sonra toplam 471.400,00 TL.daha Kooperatife ödeme yapılmıştır.

    Kooperatife toplam: 2.700.000 + 471.400 = 3.171.400 TL ödeme yapılmıştır.

5) 15.09.2015 tarihinden sonra, satınalınan blok (40 daire) için Mahkeme Kararı ile tespit yaptırılmıştır.

Dernek tarafından Ankara Batı 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin (2016/14 D.İş.,  Tespit, 17.05.2016) Bilirkişi Raporuna göre; Dernek için satınalınan sadece D Blok için toplam 709.826,00 TL. eksik ve kusurlu iş tespit edilmiştir.  Buna ortak alanlarda yapılması gerekenler dahil değildir.

6) Geçmişte, ilk başta arsaları tahsis eden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce, kooperatiflere tahsisi aşamasında, altyapının kooperatiflerce inşa edeceğinin taahhüt edildiği, bu sebeple de Belediyelerin altyapıyı inşa etmesi halinde Kooperatif Üyelerinin altyapı giderlerini karşılayacağı, Sincan Belediyesi yetkililerince ifade edilmiştir. Bu ifade gerçek ise, üyelerin ek ödemeyle karşılaşması muhtemeldir.

 

Değerli Üyelerimiz;

Kooperatife, 40 daireyi teslim edilme tarihinden sonraki dönemlerde (teslim tarihi olan 15.09.2015’den veya sözleşmenin 5.maddesine göre 15 gün sonra) ödenen toplam 471.400,00 TL. için faiz hariç alacak davası açılmıştır. Dava derdesttir.

Sözleşmenin 6.maddesine göre de, gecikilen her gün için 500 TL. den Gecikme Tazminat davası açılmıştır. 15 Eylül 2018 tarihi itibariyle; gecikilen gün sayısı:1095’dir.

Sonuç olarak;

Derneğimiz davaları kazanması halinde, Kooperatif bir milyon liranın üstünde bir ödemeyle karşı karşıya kalacaktır.
Üyelerimizin bilgilerine saygı ile arz ederiz.

 

Ek belgeler için tıklayınız.

Bilirkişi raporu için tıklayınız.

Dernek Yönetim KuruluEklenme Tarihi:  23.10.2018 14:02:16
Okunma Sayısı: 947


 
Dilek ve Öneri

Öneri | İstek | İletişim
  Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.