Sigorta Eğitim Dinlenme ve
Sosyal Tesisler Derneği

Öneri | İstek İletişim

Ara
  
 
  
 

Dernek Üyeliğinden Atılan Üyelerimize Duyuru


Değerli Üyelerimiz,
 
Derneğimizin 31.Olağan Genel Kurulunu 22.12.2018 tarihinde yoğun katılımla Ankara’da gerçekleştirdik.
 
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair 5072 sayılı Kanunun, 29.01.2004 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihten sonra; Derneklerin Kamu Kurumları ile ilişkileri büyük ölçüde kesilmiştir.
 
Derneğimiz de kanundan en çok etkilenen Dernekler arasındadır.
 
Bu cümleden olarak;
  1. Derneğimiz SSK Başkanlığı binası dışına taşınması,
  2. Yıllık aidatların maaşlardan kesilmemesi,
  3. Dernek Üyeliği ölüm ve istifa ile son bulduğu halde, 2005 yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Balkanlığına devredilmesi ile birçok üyemizin üyeliklerinin de sona erdiğini düşünmeleri, 
  4. Derneğin çıkardığı Genelge, Afiş, Takvim, Borç Listeleri, vb. SSK merkez ve taşra birimlerince üyelere intikal ettirmemeleri,
  5. Üç Sosyal Güvenlik Kurumunun birleşmesi,
  6. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü sayısının ilçe düzeylerinde de artması,
  7. Üye adreslerinin güncellenmemesi,
 
Gibi, çoğu üyenin iradesi dışındaki sebeplerle, Dernek ile Üyeler arasında iletişim
kopukluğu yaşanmıştır.
 
Sonraki süreçlerde kopukluğu gidermek için, ciddi gayretler gösterilmiş,
gösterilmeye de devam edilmektedir.
           
            31.Olağan Genel Kurulda oybirliği ile alınan karar gereğince, icraya verilerek üyelikten atılanlara yeni üyelik hakkı tanınmış olup, üyelikten atılanlar, varsa aidat borçlarını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilecektir.
            Bunun için atılan üyelerimizin Dernek Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
Atılan üyelerimize, tanıdıklarına iletmeleri için aktif durumdaki üyelerimize önemle duyurulur.
 
Dernek Müdürlüğü


Eklenme Tarihi:  25.12.2018 16:53:15
Okunma Sayısı: 758


 
Dilek ve Öneri

Öneri | İstek | İletişim
  Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.