Sigorta Eğitim Dinlenme ve
Sosyal Tesisler Derneği

Öneri | İstek İletişim

Ara
  
 
  
 

Genel Kurul İlanı


       DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

       Derneğimizin 31. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 09.30’da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonunda (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 50 Yenimahalle/ANKARA) çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.                                                                  

       YÖNETİM KURULU    

 

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, gündemin okunması ve oylanması
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu dönem faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası
 5. Belediyelerce İmar Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklik (imar affı) gereğince yapılacak işlemler ile her türlü taşınır ve taşınmaz mal alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, gayrimenkul alımı için borçlanılması, gerekirse Dernek gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edilmesi, Dernek hizmetleri için görevlendirilecek Dernek Yöneticisi, idarecisi ve üyesi, daimi ve geçici Dernek personeli ile diğer kişilere verilecek günlük harcırah miktarının belirlenmesi, gerekmesi halinde proje, inşaat, bakım, onarım, tadilat ve yıkım yaptırılması, temsil gideri yapılması, gerekli görülmesi halinde araç, gereç ve demirbaş alınması ve satılması konularında Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi
 6. Çolaklı Tesisinde mevcut durumda imar mevzuatına göre yaklaşık 3000 m2 emsal olduğu, idare binasının yıkılması halinde emsalin 3400 m2'ye çıkacağı göz önüne alınarak; özellikle iki kişilik oda talebinin had safhada olması, Tesisin giriş bölümü ile jeneratör binası arasında kalan sahanın hiç bir işte kullanılmaması, ayrıca kullanıma elverişli olmayan tesis giriş kısmının değiştirilmesi amacıyla imar planına göre çizdirilecek mimari projeye göre gerekirse idari binanın yıkılması dahil iki kişilik oda sayısının artırılması ve tesis giriş kısmının yeniden düzenlenmesi için Giriş-Jeneratör binaları arasındaki arsanın değerlendirilmesi
 7. Çolaklı Tesisi yemekhane girişi üzerine yapılan camlı bölümün kullanılmaması, giriş kısmının basık ve görünümünün kötü ve eski olması nedenleriyle yemekhane giriş bölümünün gerekirse yıkılması dahil yeniden düzenlenmesi
 8. S.S Florya Park Evleri Konut Yapı Kooperatifinden alınan dairelerin durumunun görüşülmesi
 9. Aidat borçları nedeniyle üyelikten atılanların durumunun görüşülmesi
 10. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
 11. Dernek Tüzüğünün 24/a,b maddeleri gereğince önümüzdeki dönem için giriş ve üye aidatlarının belirlenmesi
 12. 2019-2021 yılları tahminin bütçelerin görüşülmesi ve onaylanması
 13. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
 14. Dilek ve temenniler
 15. Kapanış


Eklenme Tarihi:  5.12.2018 09:34:22
Okunma Sayısı: 985


 
Dilek ve Öneri

Öneri | İstek | İletişim
  Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.