Sigorta Eğitim Dinlenme ve
Sosyal Tesisler Derneği

Öneri | İstek İletişim

Ara
  
 
  
 

S.S. FLORYA PARK EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİNDAN DERNEĞE SATIN ALINAN KONUTLAR HAKKINDA AÇILAN GECİKME CEZASI DAVASI İLE İLGİLİ YENİ DUYURU


Değerli Üyelerimizin Bilgilerine,

Birçok yöneticisi geçmişte Dernek yöneticisi de olan, Ankara merkeze yaklaşık 50 km. mesafede, Organize Sanayi Bölgesine komşu Malıköy Mevkiinde, 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre tahsis edilmiş Gecekondu Önleme Bölgesinde, S.S. Florya Park Evleri Konut Yapı Kooperatifinin bir bloku (40 daire), 2013 yılındaki Dernek Yönetimi tarafından (temelden) satın alındığı,

Satın alınan 40 dairenin teslim tarihi üzerinden de üç yıldan fazla süre geçtiği halde zamanında teslim edilmemesi üzerine,  Satın alma Sözleşmesinin 6.maddesine göre gecikilen her gün için 500,00 TL üzerinden Gecikme Tazminatı davası açıldığı ve davanın derdest olduğu bilgisi/belgesi sizlerle paylaşılmıştı.

Değerli Üyelerimiz;

 

Devam etmekte olan Tazminat Davası ile ilgili olarak, inşaatları yapan yüklenici firmanın yakın zamanda dava dosyasına giren yazısında özetle;

  1. Binaların bulunduğu mahal ve civarında, halen şebeke suyunun olmadığı, şebeke suyunun gelmesi için herhangi bir altyapı düzenlemesinin mevcut olmadığı, kanalizasyon altyapısının yapılmadığı,
  2. Binaların bulunduğu mahal ve civarında halen elektrik şebekesi çekilmediği,
  3. Binaların bulunduğu mahal ve civarında halen doğalgaz şebekesi çekilmediği,
  4. Kadastro yolu açılmadığı, binalar tam teşekküllü yapılıp bitirilmiş olsa dahi hiçbir şekilde canlı iskanına müsait olmadığı,
  5. Binaların iskana müsait olmaması nedeniyle, çevre düzenlemesinin yapılmadığı, tenis kortu, yüzme havuzu yapılmadığı,
  6. İskan ruhsatı alma yükümlülüğünün Kooperatife ait olduğu,
  7. Sayılan eksikliklerin, idare sıfatıyla Sincan Belediyesi, Elektrik Dağıtım Şirketi ile Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, ASKİ, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiği,
  8. Davacı tarafından yaptırılan tespit raporlarında kış şartlarının değerlendirilmediği,
  9. Protokolde tazminat için herhangi bir süre öngörülmediği,
  10. Binaların bitirilip teslim etmesi için sürenin 31.12.2016 tarihine kadar süre uzatımı verildiğini, Davacı Deneğe kooperatif tarafından teslim alınması için ihtarname çekilmesine rağmen hem fiili teslimden hem de tapu tesliminden sürekli kaçındığı,

Belirtmiştir.

Yukarıda kısaca özetlenen hususlardan da anlaşılacağı üzere; binaların bulunduğu mahal ve civarda; yol yoktur, elektrik, su, doğalgaz, altyapı, çevre düzenlemesi henüz tesis edilmemiştir.

An itibariyle yapımcı firmanın beyanlarına göre durum budur.

Dernek yükümlülüklerini/ödemelerini zamanında yerine getirmiştir. Daireler için ödenen toplam meblağ Kasım 2015 itibariyle; 3.171,400 TL. dir.

Böyle bir durumda; “Derneğin kooperatif tarafından teslim alınması için ihtarname çekilmesine rağmen hem fiili teslimden hem de tapu tesliminden sürekli kaçındığı” iddiasının gerçekte uzaktan-yakından alakası yoktur.

Keza, “Protokolde tazminat için herhangi bir süre öngörülmediği” de gerçeği yansıtmamaktadır.

Gecikme cezası sözleşmenin 6.maddesinin açık hükmüdür.

Üyelerimizin bilgilerine saygı ile sunulur.Eklenme Tarihi:  2.11.2018 09:52:40
Okunma Sayısı: 957


 
Dilek ve Öneri

Öneri | İstek | İletişim
  Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.