Sigorta Eğitim Dinlenme ve
Sosyal Tesisler Derneği

Öneri | İstek İletişim

Ara
  
 
  
 

Üyelere Mektup...


Derneğimizin Kıymetli Üyesi,
 
31 inci Olağan Genel Kurul Toplantımızı, 22.12.2018 tarihinde gerçekleştireceğiz.
 
Yeniden göreve geldiğimiz 25.03.2017 tarihinde Derneğin içerisinde bulunduğu durum, günümüze kadar geçen süre içerisinde yaptıklarımız ve gelecekte yapılması gerekenler konularında sizleri bilgilendirmek maksadıyla bu mektubu hazırladım.
 
Önemli birkaç konu hakkındaki açıklamalarımız aşağıdadır:
 
1) Aidat borcu nedeniyle icraya verilen ve üyeliği düşürülen sizlerin durumu öncelikle ele alınmıştır. Olağanüstü Genel Kurulda verdiğimiz ve Genel Kurulun ekseriyetle kabul ettiği önergenin gereği olarak; yazılı duyurularla, birçok defa telefon mesajlarıyla ve Derneğin web sayfasında ilanlarla, yaklaşık 1.000’e yakın SSK ve Bakanlıkta yıllarca emek vermiş kardeşimiz, ağabeyimiz ve ablalarımızın yeniden üyelikleri sağlanmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yeniden birlikte olmak büyük mutluluğumuz olmuştur.
 
2) İstanbul’daki Dernek Kiracısı Migros A.Ş. hakkında açılan “Kira Uyarlama Davası” nın bir an önce bitirilmesi için Yargıtay nezdinde üst düzeyde birçok girişimlerde bulunulmuş ve neticelendirilmesi sağlanmıştır.
 
3) Hiç şüphe yok ki, adı ister Dernek olsun, isterse Vakıf, Sendika, vb. kuruluşların yaşayabilmesinin en önde gelen şartı yeterli ve sağlam  gelir kaynaklarına sahip olmasıdır.
 
Bu amaçla, yasadan ve sözleşme hükümlerinden istifade edilerek, İstanbul’daki gayrimenkullerin kiralarının artırılması için girişimlerde bulunulmuş, davalar açılmış, karşılıklı görüşmeler yapılarak kira gelirlerinde önemli artışlar sağlanmıştır.
 
Bu cümleden olarak;
  1. Yeni Türk Borçlar Kanunun 10.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle (yasanın 347 inci
         6101 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince), özet olarak 10 yıllık kiracıların sebep gösterilmeden tahliye edilmesi yolu açılmış, bu sebeple Kiracı Migros A.Ş. hakkında tahliye davası açılmıştır. Ücret artışı talebimizin yerine getirilmesi halinde yeni bir sözleşme yapılabileceği talebimizle ilgili olarak, karşılıklı müzakerelerden sonra, 01.01.2018 tarihinden geçerli olarak net (KDV hariç) aylık 85.000 TL. kira  artışı sağlanmıştır.
  1. Kiracı Doğa Kolejinin el değiştirmesi (satılması) hususunda, yeni sahipleri ile görüşmeler yapılarak, 01.09.2017 tarihi itibariyle aylık net 50.000 TL. kira artışı sağlanmıştır. Hiç şüphe yok ki, bu artışlar daha önce de yapılabilirdi.
4) Çolaklı Tesisimizin deniz tarafında, çocuk parkı olarak kullanılan arsa ile eski market yeri 1843  metrekare büyüklükte olup, bunun 595 metrekaresi Manavgat Belediyesine, geri kalan 1248 metrekaresi de Hazineye aittir. Önceki tarihlerde hazine ve belediye hisselerinin satınalınması istenmiş ise de, satınalma taleplerinin reddedilmesi üzerine amaç gerçekleştirilememiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunularak, Hazine arsasının satınalınması talebimizin uygun görülmesi üzerine, gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bu arsanın Derneğe kazandırılması hayati öneme sahiptir. Arsanın yabancıların eline geçmesi  Tesisin deniz tarafına çıkışının daralması, hatta kapanması demektir.
 
Bu sebeple, 19.12.2018 tarihinde 1.872.000 TL. toplam tahmini bedel üzerinden açık artırmayla satışı yapılacak hazine arsasının Derneğe kazandırılması için, %10 teminat yatırılmış ve gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Arzumuz bu arsanın Derneğimize kazandırılmasıdır. Satınalınması halinde  Tesisimize ayrı bir güzellik katacaktır.
 
5) Çolaklı Tesisimize bitişik konumdaki 44 Evler’den dört adet villa satınalınmıştır.
Sezon açılmadan önce bu villaların kiraya verilmesi düşünülmektedir.
               
6) Malumlarınız olduğu üzere, Güre Tesisimizin denizi soğuktur. Bu sebeple de tatil sezonu geç başlamakta ve erken sona ermektedir. Gelirlerinin artırılması, sezonun uzatılması ve yatak sayısının artırılmasıyla mümkün olabilecektir. Denizin soğuk olması nedeniyle bazı üyelerimiz denize girmemektedir.
Öte yandan, denizin dalgalı olduğu günlerde ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemleri aşmak anlamında, geçen sene havuz yapılması konusunda büyük gayretler sarfedilmekle beraber başarılı olunamamıştır. Çıkarılan problemler büyük ölçüde aşılmaya çalışılmaktadır. Havuz ve toplam 42 yataklı (1 Blok) mimari proje çizdirilmiş olup, önemli bir problem çıkmaması halinde havuz bu sezona yetişecektir. Beklentimiz, tatil sezonunun süresinin uzatılmasıdır.
 
7) Bir başka ve önemli konu, toplam üye sayısının yarıya yakınının bulunduğu Ankara’da üyelerimizin talebi olan, çok amaçlı olarak kullanılabilecek bir toplanma yerinin bulunmamasıydı.
 
SSK-Bakanlık Personelinin mensubiyet ruhunu canlandırmak, üyelerimizi birbirinden haberli kılmak, hasta veya vefatlardan haberdar etmek, Ankara’ya yolları düştüğünde asgari ölçülerde konaklama imkanı sunmak, nihayetinde de karşılıklı sevgi ve saygıyı pekiştirmek amacıyla, Dernek binamızda Diyanet Vakfı’na satılığa çıkardığı üç daire satın alınmıştır.
 
Bu dairelerden biri Lokal hizmeti vermek, diğer ikisi de misafirhane olarak kullanılmak amacıyla tamirat, tadilat ve düzenlemem çalışmaları devam etmektedir. Lokalden, kadın üyelerimizin de azami ölçüde yaranması için ayrı bir özen gösterilmektedir.
 
8) Geçmiş Yönetimlerce bir kooperatiften satınalınan 40 daire, aradan üç yıldan fazla bir süre geçtiği halde teslim edilmemiştir. Konuyla ilgili iki ayrı duyurumuz Derneğimizin Web sayfasında yayınlanmış olup, Genel Kurulda ayrıca detaylı bilgi sunulacaktır.
 
Değişik konularda Kooperatif aleyhine 471.200 TL. tutarlı alacak davası açılmış olup, dava derdesttir. Ayrıca Dernek ile Kooperatif arasında yapılan sözleşme gereği olarak, teslim edilme tarihinden geçerli olarak gecikilen her gün için 500 TL üzerinden Tazminat Davası açılmıştır. Miktar 500.000 TL.nin üzerindedir. Dava henüz neticelenmemiştir.
 
Değerli Üyelerimiz;
 
Bu ve benzer konularda detaylı bilgiler sunulacak olan Genel Kurula katılmanız, Derneğimizin geleceği açısından hayati öneme haizdir.
Kamu personelini tatil yapacağı yerlerin birçoğunun satıldığı gözönüne alındığında, Tesislerimize gözümüz gibi bakmamız, korumamız, açgözlülere, fırsatçılara meydan vermememiz, mağduriyet yaşamamamız; birlik ve beraberlikten, kısaca güçbirliği yapmaktan geçmektedir. Bunun yolu da, üç yılda bir yapılan Genel Kurula bir gününüzü ayırmanız ile mümkün olacaktır.
 
Saydığımız ve burada sayamadığımız ancak Genel Kurulda açıklayacağımız konulardan bilgi sahibi olmanız, Derneğimize sahip çıkmanız için Genel Kurula katılmanızı önemle rica ediyorum.
 
Bu vesileyle selam, sevgi ve saygılar sunuyorum.
 
Fahrettin Oğuz TOR
Dernek Başkanı
Yönetim Kurulu a.


Eklenme Tarihi:  7.12.2018 17:17:28
Okunma Sayısı: 796


 
Dilek ve Öneri

Öneri | İstek | İletişim
  Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.